THÔNG BÁO BẢNG GIÁ VÉ SUN WORLD PHU QUOC 2023

 [THÔNG BÁO] BẢNG GIÁ TẠI SUN WORLD PHU QUOC TỪ 01.01.2023  
<English below>
 Sun World Phu Quoc xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng bảng giá vé Cáp treo, Buffet trưa, và Combo Cáp treo + Buffet trưa áp dụng từ 01.01.2023
BẢNG GIÁ VÉ CÁP TREO
Cáp treo cho khách cao trên 1.4M: 600.000 VND (mọi du khách), 500.000 VND (người Kiên Giang)
Vé Cáp treo cho khách cao trên 1M và dưới 1.4M: 450.000 VND (mọi du khách), 350.000 VND (người Kiên Giang)
Miễn phí cáp treo cho khách có chiều cao nhỏ hơn 1M
BẢNG GIÁ VÉ BUFFET TRƯA
–  Vé Buffet trưa cho khách cao trên 1.4M: 300.000 VND
–  Vé Buffet trưa cho khách cao trên 1M và dưới 1.4M: 200.000 VND
BẢNG GIÁ VÉ BUFFET TRƯA VÀ CÁP TREO
– Vé Cáp treo + Buffet trưa cho khách cao trên 1.4M: 800.000 VND
– Vé Cáp treo + Buffet trưa trên 1M và dưới 1.4M: 600.000 VND
———–
 [ANNOUNCEMENT] PRICE LIST AT SUN WORLD PHU QUOC FROM 01.01.2023
Sun World Phu Quoc would like to inform customers of the price list for the Cable Car, Lunch Buffet, and Cable Car Combo + Lunch Buffet applied from 01.01.2023
CABLE CAR TICKET
–  Cable Car ticket for guests over 1.4M: 600.000 VND (all visitors), 500.000 VND (Kien Giang people)
–  Cable Car ticket for guests over 1M and below 1.4M: 450.000 VND (all visitors), 350.000 VND (Kien Giang people)
–  Free ticket for customers below 1M
TICKET PRICE FOR LUNCH BUFFET
–  Lunch Buffet ticket for guests over 1.4M: 300.000 VND
–  Lunch Buffet ticket for guests over 1M and under 1.4M: 200.000 VND
TICKET PRICE FOR CABLE CAR & LUNCH BUFFET
–  Cable Car ticket + Lunch buffet for guests over 1.4M: 800.000 VND
–  Cable Car ticket + Lunch buffet over 1M and under 1.4M: 600.000 VND
:
Bình luận

Your email address will not be published.

Tin tức khác