Thời gian mở cửa: 8h00 – 18h00
Phục vụ: Hải sản tươi sống và đặc sản nổi tiếng của địa phương

Địa điểm: Bãi Trào, Hòn Thơm