CHỢ HẢI SẢN – ĐẶC SẢN HÒN THƠM

Thời gian mở cửa: 8h00 – 21h00
Phục vụ: Hải sản tươi sống và đặc sản nổi tiếng của địa phương

Địa điểm: Bãi Trào, Hòn Thơm