Sun World Hon Thom Nature Park tạo nên một không gian giải trí hết sức thú vị, để người lớn, trẻ em và những người trẻ ham khám phá đều có thể tìm thấy niềm vui riêng của mình tại chốn này