Lặn biển cùng bình khí

Một trải nghiệm không thể nào quên cho mỗi du khách khi được bơi cùng muôn loài cá và tận tay chạm tới những rạn san hô đầy mầu sắc.

Trải nghiệm khác:

Cano Kéo Dù

Cano Kéo Dù

Vui chơi | 04/07/2018

Nhà phao

Nhà phao

Vui chơi | 04/07/2018