Tôi có thể ăn tại đâu khi ở Công viên nước Aquatopia?

Sun Buns (đồ uống & đồ ăn nhanh)
Golden Bean (đồ uống & cà phê, đồ ăn nhẹ)
Sunny Bros (kem & cà phê)
Slide of Paradise (pizza, đồ uống, đồ ăn nhanh)
Jungle Juices (đồ uống & nước ép)

:

Tin tức khác