Nhà phao

Địa điểm tuyệt với với các hoạt động vui chơi gắn kết gia đình giữa không gian biển xanh đảo Hòn Thơm.