EXPLORE HON THOM, ENJOY SUPER DEAL

[Vietnamese Below]

Buy a Cable Car Ticket, Get Shopping Voucher Free at VietNam Select Supermarket

From 01/04 to 31/10, guests staying at hotels within the Sun Hospitality Group system in Phu Quoc, who purchase round-trip cable car tickets to visit Sun World Hon Thom by Face ID, will receive shopping vouchers at VietNam Select supermarket located at VuiFest Bazaar

 • Buy 01 adult Sun World Hon Thom ticket, get 06 vouchers worth 50,000 VND each, totaling 300,000 VND.
 • Buy 01 child Sun World Hon Thom ticket, get 04 vouchers worth 50,000 VND each, totaling 200,000 VND.

Please note:

 • The validity period of the voucher: Until the end of the guest’s stay at the hotel.
 • E-vouchers are non-refundable, non-exchangeable for cash, and any unused balance will not be refunded if expired.
 • List of hotels eligible for the promotion: New World Phu Quoc Resort, Premier Village Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, La Festa Phu Quoc.

E-VOUCHER USAGE INSTRUCTIONS

STEP 1: SERVICE REGISTRATION AT HOTEL

 • Customers who wish to purchase tickets for the “Sun World Hon Thom” cable car register for the service at the information counter in the hotel lobby.
 • Select the type of cable car ticket to purchase and register Face ID.
 • For guests with tickets included in the hotel package, just register Face ID at the counte

STEP 2: DOWNLOAD SUNLINK APP:

 • Download the SunLink App from the App Store or Google Play.
 • Customers enter identification information: email/phone number.
 • After verification via email/phone number register at the hotel, customers use Face ID to log in.
 • The complimentary E-voucher will appear in the “SunLink” app (E-voucher is not activated for use yet).

STEP 3: SCAN FACE ID AT SUN WORLD HON THOM:

 • Scan Face ID to enter the cable car gate.
 • E-vouchers for purchases at VietNam Select are automatically activated and valid for use.

STEP 4: USE E-VOUCHER VIA SUN LINK APP:

 • Customers shop at VietNam Select supermarket at VuiFest Bazaar.
 • Customers log in to the SunLink app using Face ID to view the voucher list.
 • Customers scan the QR code with the SunLink app at the checkout counter of the supermarket.
 • Customers enter the corresponding payment amount for the order.
 • Customers select the voucher they wish to apply and press “Confirm.”
 • Transaction with E-voucher is successful.

  Ưu đãi Hòn Thơm2 4

   

  TRẢI NGHIỆM HÒN THƠM – ĐÓN SIÊU ƯU ĐÃI

  Mua vé cáp treo Hòn Thơm, nhận ngay bộ voucher mua sắm tại siêu thị Viet Nam Select

  Từ 01/04-31/10, khách hàng lưu trú tại các khách sạn thuộc hệ thống Sun Hospitality Group tại Phú Quốc bao gồm: New World Resort Phu Quoc, Premier Residence, Premier Village, JW Marriott, La Festa sẽ được tặng voucher mua sắm tại siêu thị VietNam Select toạ lạc tại Chợ đêm VuiFest, Thị trấn hoàng hôn, Phú Quốc khi mua vé cáp treo 2 chiều tham quan Sun World Hon Thom bằng Face ID. Cụ thể:

  • Mua 01 vé Sun World Hon Thom người lớn được nhận 06 voucher trị giá 50.000 VND, tổng giá trị là 300.000 VND
  • Mua 01 vé Sun World Hon Thom trẻ em được nhận 04 voucher trị giá 50.000 VND, tổng giá trị là 200.000 VND.

  Lưu ý:

  • Thời hạn hiệu lực của voucher: Đến hết ngày khách hàng lưu trú tại khách sạn
  • E-voucher không có giá trị quy đổi ra tiền mặt, không hoàn tiền thừa nếu quá hạn và không sử dụng.
  • Danh sách khách sạn áp dụng ưu đãi:
  • List of hotels eligible for the promotion: New World Phu Quoc Resort, Premier Village Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, La Festa Phu Quoc.

   

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG E-VOUCHER

  BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TẠI KHÁCH SẠN

  • Khách hàng có nhu cầu mua vé cáp treo Sun World Hon Thom đăng ký dịch vụ tại quầy thông tin tại sảnh khách sạn. 
  • Chọn loại vé cáp treo cần mua và đăng ký Face ID
  • Đối với khách đã có vé trong gói phòng, chỉ cần đăng ký FaceID tại quầy

  BƯỚC 2: DOWNLOAD APP SUNLINK: 

  • Download App SunLink tại App Store hoặc Google Play
  • Khách hàng nhập thông tin định danh: Email/SDT
  • Sau khi được xác minh bằng email/SDT đăng ký tại sảnh khách sạn, khách hàng sử dụng Face ID để đăng nhập
  • E-voucher được tặng sẽ hiển thị trong app SunLink (E-voucher chưa được kích hoạt để sử dụng)

  BƯỚC 3: QUÉT FACE ID TẠI SUN WORLD HON THOM

  • Quét Face ID để vào cổng cáp treo
  • E-voucher mua hàng tại VietNam Select tự động được kích hoạt và có giá trị sử dụng

  BƯỚC 4: SỬ DỤNG E-VOUCHER BẰNG APP SUN LINK

  • Khách hàng mua sắm tại siêu thị VietNam Select tại chợ đêm Vui Fest
  • Khách hàng đăng nhập App SunLink bằng Face ID để xem danh sách voucher
  • Khách hàng Quét mã QR bằng App SunLink tại quầy thanh toán của siêu thị
  • Khách hàng nhập số tiền cần thanh toán tương ứng với đơn hàng 
  • Khách hàng lựa chọn Voucher muốn áp dụng và nhấn “Xác nhận”
  • Giao dịch bằng E-voucher thành công

    

    

   :
   Bình luận

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Tin tức khác